PROGRAMMA PROFESSIONEEL AFVALWATERTRANSPORT 2024-2027

Hier staat een artikel en uitleg van het programma en hier presentaties van het kennis-en netwerk event 2023. Deze documenten en achtergronddocumenten zoals de notitie ontwikkelingsbehoefte en concept informatiewegwijzer persleidingen vormen de basis van het programma Professioneel Afvalwatertransport . Het programma wordt in 2024 opgestart en uitgewerkt op initiatief van STOWA in samenwerking met onder andere RIONED, DELTARES, HWH en de VvZB. Met elkaar werken we aan relevante projecten en ontwikkelen het programma. In de loop van 2024 krijgt dit steeds meer invulling. Dit doen we als netwerk of community (CoP), samen met en voortbouwend op de netwerken en samenwerkingsverbanden die er al zijn. Op 20 maart 2024 is bij de CoP CAPWAT (Deltares) bijeenkomst een toelichting gegeven. Details volgen in de loop van 2024.

Binnen het programma worden een aantal projecten opgepakt, en zal veel aandacht worden gegeven aan het verbeteren van de samenwerking binnen de sector. De volgende onderwerpen zijn al eerder benoemd en zullen projectmatig worden opgepakt:

 1. Nationaal Werkproces “Leren van incidenten in het afvalwatertransport”
 2. Visieontwikkeling goed huisvaderschap “wanneer is het goed genoeg?”
 3. Tracé-integriteit: waarborgen ongestoorde ligging leidingen
 4. Communicatie rond het vak en het programma
 5. Centrale informatievoorziening en dashboards
 6. Standaardwerkwijze & training calamiteiten/incidenten
 7. Kennisontwikkeling inspectietechnieken en vervangingsbesluiten
 8. Analysetools falen, risico’s en functioneren transportsystemen
 9. BZA: biologische zwavelzuuraantasting beton en asbestcement
 10. Data op orde
 11. Voldoende goed personeel
 12. Handreikingen beheer, beleid en wetgeving

Project 1-6 worden in 2024 uitgewerkt en opgestart; 7-9 betreft uitbouw van lopende ontwikkelingen die door RIONED worden gecoördineerd; Project 10-12 krijgen in de tweede fase van het programma meer aandacht. Hier wordt elders in de sector ook al aan gewerkt. Al de projecten hebben een onderlinge relatie en per project wordt een begeleidingscommissie met vakmensen aangesteld.

Wil je op de hoogte blijven van activiteiten, mail het dan s.v.p. aan afvalwatertransport@stowa.nl en geef aan welke projecten of onderwerpen je interesse hebben. Deelname staat open voor mensen uit het vakgebied.

ALGEMENE INFORMATIE

Hieronder staan verwijzingen naar organisaties of informatiebronnen die soms wat minder bekend of vindbaar zijn. Mis je iets, wil je op de hoogte blijven van activiteiten, mail het dan s.v.p. naar afvalwatertransport@stowa.nl of neem contact op met STOWA . We brengen je graag in contact met deskundigen en je bent van harte welkom in een van de netwerken in de sector.

OPLEIDINGSMOGELIJKHEDEN:

Op het kennis- en netwerkevent afvalwatertransport 6 december 2023 is door Femke Verhaart van Deltares een overzicht gepresenteerd van beschikbare opleidingen. Het betreft deze slides: Opleidingsmogelijkheden. Hier vind je de links met een aantal van de organisaties die opleidingen verzorgen. Wateropleidingen; CROW; Deelmodules – Masteropleiding Pipeliner Avans; Beroepsopleiding Pipeliner; Oveducon en Deltares. Bij Deltares staat ook een overzicht van andere cursussen.

Stichting RIONED, STOWA en ELW

RIONED en STOWA werken vaak samen en ze organiseren veel kennisevents. Zoek je iets neem dan contact op of zoek even op de sites. Het ELW (contact via STOWA) behartigt belangen voor leidingen in dijken.

DELTARES– CAPWAT

Deltares is een belangrijk instituut als het gaat om kennis binnen het afvalwatertransport. Sinds 2003 is er een actieve Community, die CAPWAT heet en die belangrijke resultaten heeft opgeleverd en 2 keer per jaar bijeenkomsten houdt.

HWH (Het Waterschapshuis)

Het Waterschapshuis doet veel aan informatiebeheer en informatievoorziening voor de waterschappen; mooie voorbeelden zijn de Afvalwaterprognoseviewer (GIS-viewer) en Z-info.

VvZB (Vereniging voor Zuiveringsbeheerders) en de UVW (Unie van Waterschappen):

De UvW zorgt voor de Bedrijfsvergelijkingen en het Waves-dashboard en hier de bedrijfsvergelijking afvalwaterzuivering met daarin enkele aspecten van het afvalwatertransport voor de waterschappen. De onderliggende data is beschikbaar via https://waves.databank.nl/ en https://live-waves.databank.nl/dashboard/dashboard/verdieping-bvz en https://live-waves.databank.nl/dashboard/dashboard/crisisbeheersing en https://live-waves.databank.nl/jive. De ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheidaspecten zoals energieverbruik staan bv Dit rapport uit 2022.

BUISLEIDINGEN GILDE:

BIG is een belangrijke organisatie die een netwerkfunctie heeft en 2 opleidingen in stand houdt: Masteropleiding en Beroepsopleiding Pipeliner. Tegenwoordig zijn er ook deelmodules te volgen van de Masteropleiding, vraag dit na bij de onderwijs coördinatoren.

ANDERE ORGANISATIES:

VELIN, KLO, COB, GPKL,CROW, KWR, VNG, Ministerie I&W

DISCLAIMER: Deze informatie is niet volledig, maar gericht op afvalwatertransport en bedoeld om overzicht te geven aan mensen die nieuw zijn in het vakgebied. Resultaten van het programma zullen op sites van VVZB, RIONED, STOWA, HWH of RIONED komen. Heb je suggesties , opmerkingen of vragen mail deze s.v.p. aan afvalwatertransport@stowa.nl