Begin 2024 is er binnen het programma professioneel Afvalwatertransport een eerste (concept) datadashboard. Klik op de figuur hieronder of klik op deze link gemaakt waarmee inzichtelijk wordt hoe goed data van persleidingen te ontsluiten is op nationaal niveau. Het doel is om dit dashboard in 2024 “groener” te krijgen, en dat lukt gestaag. Het gaat hierbij niet om de kleur groen maar het is een middel om van elkaar te leren en datakwaliteit en dataontsluiting te verbeteren. Een toelichting staat hieronder en in de submenu’s van deze site

Het idee is dit soort dashboards te ontwikkelen voor zowel gemeenten en waterschappen, zodat we als sector geprikkeld blijven om te blijven ontwikkelen en leren; en relevante rapportages beschikbaar komen als de data voldoet aan de eisen. Oftewel, output gestuurd data op orde brengen.

Project 10 van het programma is “data op orde”. Data op orde is een belangrijke bouwstenen onder professioneel afvalwatertransport, dit gaat over hoogwaardige en goed toegankelijke data, opgeslagen conform datastandaarden. RIONED, Het Waterschapshuis en CROW zorgen met andere partijen voor data-standaarden, trainingen, tools, kenniscoaches en andere bijbehorende faciliteiten.

GWSW is een belangrijke standaard, volgens opgave van RIONED valt door het toepassen van gegevenstandaarden ruim 30 miljoen euro per jaar te besparen; zie de Businesscase GWSW 2021 RIONED. Veel bedrijven, gemeenten en waterschappen hebben zich hieraan gecommitteerd, zie het Persbericht Convenant Gegevensbeheer uit 2013 (Bron) en inmiddels is het GWSW een verplichte open standaard volgens de pas-toe-of-leg-uit-lijst van Forum Standaardisatie. GWSW is in ontwikkeling, er is veel bereikt, maar er moeten ook nog stappen worden gezet.

Binnen het project “data op orde” van dit programma worden enkele data dashboards ontwikkeld, die inzicht geven in de kwaliteit van data en data-ontsluiting. Binnen de afvalwaterprognoseviewer van de CoP Afvalwaterprognoses waren er al dashboards waarmee inzichtelijk is gemeenten en waterschappen conform onder andere de GWSW standaard werken.

Deze aanpak geeft inzicht, zorgt voor uniformering van data en IT-systemen en wordt ook gebruikt voor analyses en rapportages op nationaal niveau. Denk hierbij aan overzicht zoals hoeveel km leiding is er, wat is de financiële waarde van leidingen die in de grond liggen, hoeveel km asbestcement-leidingen zijn voor zwavelzuuraantasting, externe risicoanalyses etc. Gemeenten en waterschappen kunnen met steun van experts op basis van deze dashboards met elkaar werk maken van praktische verbeteringen & van elkaar leren.